Mathias Andersson

Mathias har erfarenhet bland annat inom barn- och ungdomspsykiatri, vuxenpsykiatri, skolhälsovård och beroende.

Utredning syndrom beskrivna i DSM, såsom:
Autism
ADHD
Beroende
Bipolaritet
Utvecklingsstörning
Personlighetsstörning
Ångest/depression

Psykologisk behandling för:
ADHD
Arbetsrelaterad stress
Autism
Depression
Kris
Panikångest
Social fobi
Specifika fobier
Stresshantering
Tvång/OCD
Utmattningssyndrom

Använder följande evidensbaserade metoder:
KBT – Kognitiv beteendeterapi

Geografi/verksamhetsområde:
Mottagning i Varberg vid Centrum för Psykisk Hälsa i Halland, Norrgatan 10. Konsultuppdrag i övriga delar av Sverige.