Marie Thelin

Marie Thelin, leg psykolog, erfarenhet från såväl barn- och ungdomspsykiatrin som vuxenpsykiatrin, pågående specialistutbildning inom klinisk psykologi sedan 2011

Tillhandahåller följande utredningar:
Autism (barn & ungdomar, vuxna)
ADHD (barn & ungdomar, vuxna)
Barnpsykologiska utredningar, utvecklingsbedömningar
Sk basutredningar på uppdrag av skolor

Psykologisk behandling:
-Samtalsterapi individuellt/grupp/barn/vuxna inom följande områden:
(Kognitiv beteendeterapi/KBT och existentiell terapi)

Depression/nedstämdhet
Ångestsyndrom (ex tvång, panikångest, social fobi, generaliserad ångest)
Stressrelaterad ohälsa
Somatiska sjukdomar
Smärta
Ätstörningar
Kris/trauma (även anhörigstöd, psykologisk genomgång)
Åldrande
Neuropsykiatriska tillstånd (ADHD, autism/asperger)
Personlig utveckling

-Familj/par
Familjerådgivning
Graviditet och förlossning
Stöd i föräldrarollen
Kris

-För skola
Utredningar
Handledning och konsultation

Geografi:
Besöksadress: Kalendergatan 20 Malmö
Konsultuppdrag i övriga Sverige efter överenskommelse

Kontakt:
Tel: +46(0)70-482 31 84
Mail: marie.thelin@ignitio.se
Hemsida: www.ignitio.se